จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ขากรรไกร Orthognathic Surgery

 

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ทางเลือกหนึ่งของการรักษา

 

สารบัญ

 

จัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัด คืออะไร ?

การจัดฟันด้วยการผ่าตัดหรือ “การศัลยกรรมกรามด้วยเหล็กจัดฟัน (Orthognathic Surgery) เป็นวิธีการรักษาที่ไม่เพียงแต่แก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนใบหน้าและฟันด้วยการจัดตำแหน่งในการบดเคี้ยวที่สมดุลใหม่ แต่ยังช่วยเสริมความงามบนใบหน้าอีกด้วย ใช้ในการรักษาการคลาดเคลื่อน ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นหรือหลังจากที่ผู้ป่วยมีกระดูกขากรรไกรที่โตเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยจึงมีปัญหาในการกิน เคี้ยว และพูด ส่งผลให้ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติและ ที่สำคัญมีรูปร่างผิดปกติจากรูปร่างปกติทำให้ขาดความมั่นใจซึ่งมักจะทำให้เขาไม่กล้าเข้าสังคม ขั้นตอนการรักษาสามารถจัดฟันก่อนการผ่าตัดหรือการผ่าตัดก่อนแล้วจึงหลังการจัดฟันหรืออาจผ่าเพียง กรามเดียว (1-ขากรรไกร) หรืออาจผ่าได้ทั้งกรามบนและกรามล่าง (2-กราม) ขึ้นอยู่กับลักษณะของกรามและความคิดเห็นของแพทย์และคนไข้ให้เหมาะสมที่สุด ให้ผู้ป่วยเคี้ยว พูด และหายใจตามปกติ รวมทั้งความงามของใบหน้าผู้ป่วยด้วย

ลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันและผ่าตัด

 • กรามบนยื่นออกมามาก
 • คางยื่นออกมา
 • คางเอียงหรือคางเล็กมาก
 • กรามล่างหรือฟันกรามล่างคร่อมฟันบน
 • บิดเบี้ยว
 • ยิ้มเห็นเหงือกมาก

การรักษา “การผสมผสานระหว่างการจัดฟันและศัลยกรรม” จะต้องทำงานร่วมกันระหว่างทีมศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลสำหรับการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกัน และต้องมีประสบการณ์กับทันตแพทย์จัดฟัน เนื่องจากการผ่าตัดจัดฟันเป็นวิธีการรักษาที่ซับซ้อน เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาที่คนไข้มีตั้งแต่แรกและยังต้องตอบสนองความต้องการของคนไข้ด้วย ทำให้ต้องใช้เวลาในการรักษานาน การบดเคี้ยวและใบหน้าต้องเปลี่ยนไปมากจากครั้งแรก ดังนั้น จึงจะมีผลข้างเคียงต่างๆ และอาจต้องแก้ไขภายหลังการผ่าตัดจัดฟัน เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด เมื่อผู้ที่กำลังตัดสินใจเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดกระดูก ควรศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา การวางแผนก่อนการรักษาเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้การรักษาประสบความสำเร็จ

 

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ขากรรไกรเบี้ยวไปทางซ้าย ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ขากรรไกรบนยื่นมากเกิน ก่อนและหลังการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

 

การจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร มีกี่แบบ ?

ปัจจุบันมีวิธีการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรอยู่สองวิธี

วิธีการทั่วไป : วิธีนี้เป็นการจัดฟันก่อนแล้วจึงค่อยศัลยกรรมกราม ซึ่งช่วงแรกจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนของการรักษา และการผ่าตัดขากรรไกร พักฟื้นหลังทำกราม 2-3 เดือน และคืนกระบวนการจัดฟันต่อไปอีก 6-12 เดือน แล้วแต่ผลการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดก่อน : วิธีนี้เป็นการผ่าตัดก่อนจัดฟัน วิธีนี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากวิธีการแบบเดิมต้องจัดฟันสองรอบ

นอกจากนี้ ระหว่างจัดฟัน ก่อนการผ่าตัด คนไข้มีลักษณะที่แย่มาก ผู้ป่วยจะกัดและใบหน้าที่ดูผิดปกติจะรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ต้องอาศัยการวินิจฉัยและแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน ศัลยแพทย์ช่องปาก และผู้ป่วยด้วย ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ แต่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยวิธีดั้งเดิม

 

 

 

ทำไมต้อง จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ขากรรไกร

การรักษาโดยการจัดฟันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขให้สวยได้ เนื่องจากมีปริมาณความผิดปกติ ทั้งตำแหน่งของฟันและตำแหน่ง ขนาด หรือ ความสมดุลย์ของขากรรไกร ระหว่างขากรรไกรบนล่าง หรือ ขากรรไกรซ้ายขวาที่ไม่สมดุลย์กัน (Asymmetry or un-harmonised) มากเกินกว่าที่การจัดฟันอย่างเดียวจะสามารถกำจัดความผิดปกติได้หมด 

ดังนั้น การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร สามารถช่วยแก้ไขความผิดปกติของตำแหน่งของฟันบน ขากรรไกรได้ ทั้งตำแหน่งการเรียงตัวฟันหน้า ฟันหลัง การสบฟันให้เหมาะสม
มีส่วนช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ผิดปกติ แก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อการเคี้ยวให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถออกเสียงได้ดีขึ้น ที่สำคัญยังแก้ไขถึงความผิดปกติของรูปหน้าอีกด้วย ทำให้มีใบหน้ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดฟันอย่างเดียวไม่สามารถทำได้

 

 

ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ก่อน หลังการรักษา
จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ขากรรไกรบนด้านซ้ายสูง ขากรรไกรล่างเบี้ยวไปทางซ้าย

 

ใครควรจะต้อง จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ส่วนมากมักเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของขากรรไกรที่ผิดรูปอย่างชัดเจน  อาจจะเกี่ยวกับความสมดุลย์ซ้ายขวา หรือ ขนาดของขากรรไกร บนล่างที่ไม่ได้สมส่วนกัน ทำให้เกิดปัญหาภายในช่องปากและรูปหน้าอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้การรักษาจัดฟันอย่างเดียวไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ขากรรไกรซ้ายขวามีการเจริญเติบโตที่ไม่สมดุลย์กัน ทำให้รูปหน้าสองข้างไม่เท่ากัน เช่น หน้าเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง
 • มีขนาดของขากรรไกรบนหรือล่าง หรือ ทั้ง 2 ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ในแนวหน้าหลัง (Antero-posterior) ทำให้การสบฟันผิดปกติ เช่น ขากรรไกรบนยื่นเกินไป ขากรรไกรล่างยื่นมากเกินไป หรือทั้งขากรรไกรบนล่างยื่นหรือยุบมากเกินไป
 • ขากรรไกรบนมีการเจริญเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical Plane) มากเกินไป ทำให้มีปัญหาในการยิ้ม จะเห็นส่วนของเหงือกเยอะกว่าปกติ
 • คนที่มีปัญหาติดขัดด้านการหายใจ (Sleep Apnea) และกลืนอาหารลำบาก

 

 

 

 

ขั้นตอนการเตรียมตัว จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร (แบบจัดฟันก่อนการผ่าตัด)

เมื่อได้รับข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา จัดฟันร่วมกับผ่าตัด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้ว จะเริ่มต้นการตรวจร่างกายและประเมินทางทันตกรรม ตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อประเมินข้อจำกัดและโรคที่เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดภายใต้การดมสลบทั่วไป

ในขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนการจัดฟันทั่วไป คือ ตรวจทางทันตกรรม ประเมินการสบฟันและสุขภาพทางทันตกรรมอื่นๆที่ต้องทำก่อนการจัดฟัน เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน พิมพ์ปากทำแบบพิมพ์ฟัน  ถ่ายภาพรังสีทันตกรรม และขากรรไกร 3 ระนาบเพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรและฟัน

วางแผนการรักษาเบื้องต้น ภายหลังได้แบบพิมพ์ฟันและภาพรังสี รวมทั้งการถ่ายภาพใบหน้าและช่องปาก กำหนดซี่ฟันที่ต้องถอนออกเพื่อการจัดฟัน แผนการจัดฟัน ระยะเวลา  แนวทางการผ่าตัด โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (Pre Surgery)

ขั้นตอนนี้เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันให้เป็นระเบียบเพือให้สัมพันธ์กับขากรรไกร ในแต่ละส่วนโดยจะใช้เวลา ประมาณ 1ปีครึ่ง ถึง 2 ปี เพื่อแก้ไขการซ้อนเกและปรับแนวแกนฟัน อาจจะมีการถอนฟันร่วมด้วย  เนื่องจากโดยธรรมชาติของฟันจะมีการชดเชยของฟัน (Dental Compensation)โดยฟันจะล้มเอนไปปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร

ดังนั้น การจัดฟันก่อนการผ่าตัดก็จะเน้นที่การจัดฟันเพื่อกำจัดการชดเชยของฟัน (Dental Decompensation) ทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดโดยรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงเพียงชั่วคราว และเมื่อพร้อมที่จะผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้พร้อมที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว

2.ขั้นตอนการผ่าตัด (Orthognathic Surgery)

หลังจากทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตรวจดูว่าฟันให้เรียงตัวดีและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมที่จะผ่าตัดแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) ภายใต้การดมยาสลบในห้องผ่าตัด จึงควรทำในสถานพยาบาลที่ปลอดภัย เช่น ใน รพ. ที่มีแพทย์ดมยาและอุปกรณ์ที่พร้อม ในการผ่าตัดขากรรไกร แพทย์จะผ่าตัดแยกขากรรไกรและฟันจะถูกจัดวางใหม่ จากนั้นจึงเลื่อนกรามไปทางด้านหลังหรือทางด้านหน้า แล้วแต่กรณี ในตำแหน่งที่ต้องการ

หลังจากที่ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็จะใส่เหล็กสกรูยึดขากรรไกรโดยโลหะยึดกระดูกจะมีขนาดเล็กและสามารถเชื่อมสมานกับเนื้อกระดูกได้เมื่อเวลาผ่านไป อาจจะต้องมีการมัดฟันไว้ในตำแหน่งที่ต้องการหลายสัปดาห์ ภายหลังการผ่าตัดต้องนอนพักในโรงพยาบาลประมาณ 1-3 วัน หลังจากนั้นจึงกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์

ก่อนผ่าจะต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อมทั้งในเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่า เช่น งดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์และวิตามินต่างๆ อย่างน้อย 7-14 วัน, ออกกำลังกายเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับวันผ่าตัด, งดน้ำและอาหารก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง  รวมถึง การพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนขากรรไกรที่ต้องผ่าและความยากง่ายของแต่ละคน หลังจากนั้นผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล 2 – 5 วัน ขึ้นอยู่กับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และกลับไปฟักฟื้นต่อที่บ้าน

ช่วงหลังผ่าตัด ในช่วงแรกควรรับประทานอาหารเหลวเท่านั้น ควรจะขยับปากบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อขากรรไกรได้เคลื่อนไหว รวมทั้งหมั่นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากตามแพทย์สั่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ภายในช่องปาก  ควรมาพบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาการผ่าตัด อาจมีผลข้างเคียงและผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ เช่น การติดเชื้อ กระดูกไม่ต่อกัน แผลหายช้า เป็นต้น ส่วนปัญหาริมฝีปากชาจะเกิดขึ้นกับคนไข้ทุกคนมากน้อยต่างกัน ให้ทานยาตามแพทย์สั่ง แล้วจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับได้เอง

การผ่าตัดจะกระทำผ่านทางช่องปาก ดังนั้นจึงไม่มีแผลบริเวณใบหน้า คาง หรือรอบริมฝีปาก อย่างไรก็ตามบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีแผลขนาดเล็กนอกช่องปาก อย่างไรก็ตามบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีแผลขนาดเล็กนอกช่องปาก

ในบางกรณีเมื่อพิจารณาด้านความสวยงามแล้ว บางครั้งการผ่าตัดอาจจะผ่าตัดมุมกรามหรือคาง (genioplasty) ไปพร้อมกัน โดยผู้ป่วยรับทราบก่อนการผ่าตัดแล้ว เพื่อให้ได้รูปหน้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

3.การจัดฟันหลังการผ่าตัด( Post-Surgical Orthodontics)

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทันตแพทย์จัดฟันจะใช้ในการแก้ไขรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้รูปหน้าดูสมส่วนลงตัวมากขึ้นและการสบฟันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยส่วนมากมักจะใช้เวลาเพียง 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการผ่าตัดว่าออกมาดีมากน้อยแค่ไหน การจัดฟันก็จะสิ้นสุดลง ผู้ป่วยก็จะได้ใส่รีเทรนเนอร์ต่อเพื่อคงสภาพฟันเหมือนในคนไข้จัดฟันปกติ

 

 

modern smile dental
โมเดิร์นสไมล์ ทำฟัน จัดฟัน ศรีราชา พัทยา

 

การดูแลหลังการผ่าตัดขากรรไกร

 • รับประทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • ควรรักษาความสะอาดในช่องปากอยู่เสมอ เพื่อลดการติดเชื้อ
 • ควรนอนยกศีรษะสูง 30 องศา ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยในการลดบวม
 • ห้ามเขี่ยแผลเล่น เพราะจะทำให้แผลหายช้าและเกิดการติดเชื้อ
 • ควรบ้วนปากและเริ่มแปรงฟันหลังผ่าตัดวันที่ 2 และแปรงฟันอย่าให้โดนแผล
 • ควรประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม ประมาณ 3-5 วันแรกตลอดเวลาหลังผ่าตัด หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นประคบร้อน/อุ่น ต่อเนื่องอีก 5 วัน 
 • อาจมียางหรือลวดยึดขากรรไกรบนและล่างไว้ด้วยกัน ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ระหว่างนี้ให้รับประทานอาหารเหลวผ่านทางกระบอกฉีดยา ประมาณ 2-4 สัปดาห์
 • ไม่ควรเคี้ยวอาหารเหนียว แข็ง อย่างน้อย 3 เดือน แต่สามารถเริ่มรับประทานอาหารอ่อนๆได้ในเดือนที่2 เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม
 • ใน 1-2 สัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้แรง เช่น ยกของ วิ่ง
 • สามารถออกกำลังกายเบาๆ เข่น เดิน เหยียดกล้ามเนื้อได้ หลังสัปดาห์ที่ 2 
  สามารถออกกำลังกายแบบเต้นโรบิค วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หลังสัปดาห์ที่ 12 แต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องปะทะกัน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล กีฬาผาดโผน

 

 

ลักษณะการผ่าตัดขากรรไกร แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

การผ่าตัดขากรรไกรเดียว คือ การผ่าตัดเฉพาะขากรรไกรบน หรือ ล่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเคลื่อนส่วนที่แยกออก ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่ได้ผลการสบฟันที่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่พบในคนไข้ที่มีความผิดปกติระนาบ แนวหน้าหลังเท่านั้น (Anteroposterior)

การผ่าตัดขากรรไกรคู่ หมายถึง การผ่าตัดขากรรไกรบน และ ขากรรไกรล่าง พร้อมกันในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน ซึ่งเหมาะกันคนไข้ที่มีลักษณะ ที่มีความผิดปกติทั้งสามระนาบ

 • มีความผิดปกติทั้งขากรรไกรบนและล่าง
 • ใบหน้าส่วนกลาง (Mid face)  มีมิติที่ผิดปกติ ทั้งในแนวหน้าหลัง  (Anteroposterior) ในแนวดิ่ง (Vertical) และ แนวกว้าง (Coronal)
 • กระดูกขากรรไกรบนมีระนาบการสบฟันของขากรรไกรบนเอียง (Cant of occlusal plane)
 • กึ่งกลางฟันหน้าเบี้ยวไปจากแนวกึ่งกลางของใบหน้า (Midline Deviation)

 

 

ข้อควรทราบก่อน การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

 • ผู้ป่วย จัดฟันร่วมกับผ่าตัด ต้องให้ความร่วมมืออย่างสูง เช่น การมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องตามนัด การรักษาความสะอาดช่องปาก การใช้เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์สั่ง
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี การเจริญเติบโตของขากรรไกรหยุดแล้วโดยในเพศหญิงควรมีอายุ 17-18 ปีขึ้นไป ส่วนเพศชายควรมีอายุ 19 ปีขึ้นไป
 • หากมีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular Joint) เช่น มีเสียงคลิ๊กที่ข้างหู ขณะอ้าและหุบปาก ต้องได้รับการรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรก่อน
 • การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 2- 6 ชม. ใช้เวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 2-6 วัน และพักฟื้นที่บ้านต่อประมาณ 2- 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีการผ่าตัดขากรรไกรบนควรเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินใน 6 สัปดาห์แรก หลังการผ่าตัด เพราะการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ อาจทำให้แผลผ่าตัดในฟันบนที่ยังไม่หายดีมีการรั่วได้
 • ผลการรักษาขึ้นอยู้กับลักษณะเฉพาะบุคคล แล้วแต่โครงหน้าเดิมของแต่ละคน ซึ่งอาจจะได้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน
 • ความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงของการรักษา หลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีอาการบวมหรือฟกช้ำบนใบหน้าหลังการผ่าตัด แต่อาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ อาจมีอาการชาที่ริมฝีปากและคาง แต่จะค่อยๆหายได้เอง ช้าเร็วแล้วแต่บุคคล อาจมีการเด้งกลับของขากรรไกรไปสู่ที่เดิมได้บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับตัวของตัวคนไข้เอง เช่น การกลืนน้ำลาย การหายใจ การวางตำแหน่งลิ้นขณะพูด กลืน หรือตอนอยู่เฉยๆ คือลิ้นต้องวางอยู่บนเพดารเสมอ  เป็นต้น

 

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

 

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

 • อาจมีอาการชาบริเวณเหงือกด้านบนหรือด้านล่าง หรือบริเวณริมฝีปากหรือคางได้ เนื่องจากอาจมีการกระทบกระเทือนบริเวณเส้นประสาทสัมผัสที่มาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวจากการผ่าตัด
 • การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (พบได้น้อย)
 • อาการปวดแผลหลังผ่าตัด อาจปวดหรือเจ็บรอบปากหลังผ่าตัด เนื่องจากเนื้อเยื่อของช่องปาก อาจสัมผัสกับลวดหรือเครื่องมือที่อยู่บริเวณฟันและเหงือกได้
 • ภาวะเลือดออกมากผิดปกติหลังผ่าตัด (พบได้น้อย)
 • กระดูกขากรรไกรบนตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง (พบได้น้อย)
 • กระดูกขากรรไกรบนและล่างที่เลื่อนมาด้านหน้า เกิดการเลื่อนตัวไม่ยึดติดกัน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ยึดกระดูกหลวมหรือเคลื่อน มักพบในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมากๆ อาจทำให้รูปหน้าหรือการสบฟันผิดปกติไปจากเดิมที่ควรจะเป็น
 • เวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ อาจมีสำลักขึ้นจมูกได้ จึงควรดื่มน้ำและรับประทานอาหารอย่างช้าๆ และอย่างระมัดระวัง
 • การผ่าตัดไม่เป็นไปตามแผนการรักษา

https://dt.mahidol.ac.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99/

 

[/col_inner_3] [/row_inner_3]

 

FAQ : คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

 

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร พักฟื้นกี่วัน

พักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 2-5 วัน พักฟื้นที่บ้านประมาณ 1 เดือน ขึ้นกับจำนวนขากรรไกรที่ทำหรือศัลยกรรมอื่น และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ราคาเท่าไหร่

ค่าจัดฟัน ประมาณ 80,000 บาท ค่าผ่าตัดขากรรไกรขึ้นอยู่กับ จำนวนขากรรไกรที่ต้องผ่า และโรงพยาบาลที่จะผ่าด้วย ถ้าเป็นของรัฐบาลก็จะประมาณขากรรไกรละ 50,000 บาท ถ้าเป็นของเอกชนก็จะประมาณขากรรไกรละ 100,000-200,000 บาท

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเจ็บไหม

เนื่องจากเป็นการผ่าตัด ดังนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาการ เจ็บ ปวด ได้ ซึ่งอาการเจ็บปวดจะมากน้อยแล้วแต่บุคคลไม่เท่ากันความอดทนต่อความเจ็บปวดของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ดังนั้นบางรายบอกว่าเจ็บมาก เจ็บน้อยแตกต่างกันออกไป

ผ่าตัดขากรรไกรที่ไหนดี

ที่ไหนก็ได้ ที่มีทันตแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำอยู่ และ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนถ้าเป็นของรัฐบาลก็จะถูกกว่าของเอกชน

บทความโดย  ทพ.วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์

ประวัติการศึกษา

ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ขอนแก่น

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เทล อาวิฟ

เทคนิกการใช้ Mini Implant ในการจัดฟัน Dentaplex Company

การจัดฟัน แบบ Invisalign, Align Technology

Master of Public and private Administration (MPPM) NIDA

เจ้าของ Facebook Page : หมอวิสิทธิ์ สอนจัดฟัน ระบบ AVS in Orthodontics

ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม (เอ)

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.จุฬาลงกรณ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.จุฬาลงกรณ์

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.จุฬาลงกรณ์

ทพ.ณวัฒน์ แก้วมโน (ต๊ะ)

ประวัติการศึกษา

ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ขอนแก่น

ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมทั่วไป) ม.มหิดล

ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน สถาบัน Modern Smile Institute

Teacher Assistants @ MSI

ทพญ.ธวัลรัตน์ เตชะเจริญโรจน์(น้ำ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • ทันตแพทย์จัดฟัน Siam Orthodontic Center

ทพญ.สุจิตรา ไชยสังข์ (อ้อ)
ประวัติการศึกษา

ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.สงขลา
ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ม.ขอนแก่น

ทพญ.ศิริรัตน์ วชิรมน (เอ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • Master of science in Orthodontics University of London
 • One Year International Advanced Study Program in Orthodontics New York University
 
ช่องทาง Social ของเราตอนนี้มีหลายช่องทางนะคะ สามารถติดต่อได้เลยนะคะ ตามความชอบค่ะ
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
Line : สาขาศรีราชา https://line.me/ti/p/nf2qatu_il
Line : สาขาพัทยา https://line.me/ti/p/2eoqb-5Cp-