การ ตัดเหงือก ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะ ไม่มั่นใจ ตัดเหงือกช่วยได้

ตัดเหงือก (Gingivectomy)

 หรือเรียก ตัดแต่งเหงือก (Gingivoplasty)

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก (Gum Contouring Surgery) ผ่าตัดยกระดับเหงือก เลเซอร์เหงือก

เป็นการรักษาทางทันตกรรมหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหา

 • ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ (Gummy smile)
 • ฟันสั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Short Crown Length)
 • เหงือกร่นนทำให้ระดับขอบเหงือกไม่เท่ากัน (Unlevel Gingival Margin)
 • เหงือกหนาหรือปูดไม่เรียบสม่ำเสมอ (Gingival Hyperplasia)
 • กระดูกขอบเหงือกปูดนูน (exostosis)

ทำให้ไม่มั่นใจเวลายิ้ม เวลาต้องพบปะผู้คนในที่ทำงาน หรือ เพื่อนฝูง แต่ในปัจจุบันด้วย เทคโนโลยีทางทันตกรรม ปัญหานี้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องเลเซอร์ หรือ ด้วยไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตัดเหงือกเพิ่มความยาวของฟันได้  และทำให้ฟันดูยาวขึ้น (รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า)โดยไม่ต้องเติมวัสดุอื่นใดเพื่อให้ฟันยาวขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการยิ้ม หัวเราะ พูดคุยสนทนา เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับคุณได้ 

 

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก เลเซอร์เหงือก (Gingivectomy and Gingivoplasty) คืออะไร

คือ การตัดแต่งเฉพาะขอบเหงือกส่วนเกินออก ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความยาวของฟัน เพื่อให้เห็นฟันเต็มๆซี่ ด้วยเครื่องตัดขอบเหงือกโดยเฉพาะ เรียกว่า เครื่องตัดเหงือกไฟฟ้า (electrosurgery) หรือใช้เลเซอร์ (Laser) ก้ได้ เครื่องตัดเหงือกนี้ สามารถตัดเหงือกออกและในขณะเดียวกันก็สามารถห้ามเลือดได้ในตัว แผลที่เกิดจากการตัดเป็นแผลขนาดเล็กตามขอบเหงือก แผลจะค่อยๆแห้งและหายเป็นเหงือกปกติใน 1 อาทิตย์  ไม่จำเป็นต้องหยุดงานหรือพักฟื้น เพียงแค่รับประทานยาและทำความสะอาดช่องปากตามที่ทันตแพทย์แนะนำ ก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ หลังจากนั้นก็จะได้รอยยิ้มที่สวยและเห็นฟันที่มีความยาวฟันมากขึ้น

โดยส่วนใหญ่ เป็นการรักษาร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น

ถ้าวางแผนการรักษาและประเมินระดับเหงือกที่จะตัดแต่ง (Gum Contouring) ได้อย่างถูกต้อง การตัดเหงือกจะไม่มีผลต่อโครงสร้างของฟันและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวเหงือกแต่อย่างใด แต่ละซี่ใช้เวลาในการตัดเพียง 2 นาที (โดยประมาณ) นิยมตัดแต่ง ประมาณ 6-12 ซี่ ต่อ ขากรรไกร

Gingivectomy คือ การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อกำจัดความลึกของร่องเหงือก ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีเกลารากฟันตามปกติ

Gingivoplasty คือ การศัลยกรรมตกแต่งรูปร่างเหงือก เพื่อการใช้งาน และความสวยงาม ซึ่งมักทำร่วมกับ Gingivectomy และบางกรณีอาจใช้รักษาผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไป (Gummy smile) จากสาเหตุที่มีเนื้อเหงือกมาคลุมฟันมากไป

 

 

 

วัตถุประสงค์ การทำตัดแต่งเหงือก ตัดเหงือก เลเซอร์เหงือก

การศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน (crown lengthening)

รักษาในกรณีที่ เนื้อฟันที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการบูรณะ เช่น ความสูงของฟันไม่เพียงพอต่อการยึดติดของครอบฟัน/สะพานฟัน ทันตแพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเพิ่มความยาวเพื่อให้สามารถบูรณะฟันเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้ และในบางกรณีจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไป (Gummy smile) เพื่อให้ผู้ป่วยมีรอยยิ้มที่ดูสวยงามขึ้น

การตัดแต่งเหงือก เพื่อช่วยให้สามารถบูรณะฟันได้

โดยปกติ ฟันของเรามีรากฟันฝังอยู่ในกระดูก แต่ตัวฟันจะเหนือจากกระดูกขึ้นมาประมาณ 3 มม. เป็นที่อยู่ของเหงือกที่จะยึดกับผิวของตัวฟันไว้ ถ้าฟันแตกหรือผุ ที่อยู่ลึกต่ำลงไปกว่าขอบเหงือก หรือลึกลงไปถึงระดับขอบกระดูก เราจะไม่สามารถรักษารากฟัน การอุดฟัน หรือครอบฟันได้เลย เนื่องจากขอบของวัสดุอุด หรือขอบของครอบฟัน ต้องวางอยู่บนเนื้อฟัน  หากวางขอบของครอบฟันหรือวัสดุอุดฟันอยู่บนเหงือก น้ำลายจะรั่วซึมเข้าไปใต้ครอบฟัน เกิดรอยผุใต้ครอบฟัน บางครั้งต้องถอนฟันออก

การผ่าตัดร่นเหงือก จะช่วยลดระดับเหงือกและกระดูกในบริเวณดังกล่าว ลงอีกเพียง 2-3 มม. เพื่อให้ขอบของฟันผุ หรือฟันแตกนั้น อยู่สูงพ้นระดับเหงือกขึ้นมา ทำให้เราสามารถรักษาฟันซี่นั้นๆได้

Hyper lip mobility

เนื่องจากสาเหตุของการยิ้มเห็นเหงือกเยอะ อาจเกิดได้จาก

 • ริมฝีปากบนทำงานมากเกินไป (Hyper lip mobility) 
 • ริมฝีปากบนสั้น (Short upper lip) หรือ
 • ฟันสั้นเนื่องจากเหงือกเยอะและยาวมาคลุมฟัน

ถ้าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติที่ริมฝีปาก แก้ไขโดยการผ่าตัดเพื่อปรับระดับของริมฝีปาก ไม่ใช่การตัดขอบเหงือก ซึ่งในแต่ละคน อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุร่วมกันก็ได้ ถ้าเป็นในกรณีนี้ ก็ต้องทำร่วมกันทั้ง 2 อย่าง ทั้งนี้ จึงทำให้การวางแผนของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป

 

ก่อนและหลังการตัดเหงือก ทำให้ฟันดูยาวขึ้น

 

ผ่าตัดเหงือกมีกี่วิธี

การผ่าตัดแต่งเหงือกทำได้ 3 วิธี คือ

 1. การตัดเหงือด้วยเครื่องตัดเหงือกเลเซอร์ (Laser) หรือที่เรียกว่า เลเซอร์เหงือก 
 2. การตัดขอบเหงือกด้วยเครื่องตัดเหงือกไฟฟ้า (Electrosurgery) 
 3. การตัดขอบเหงือกด้วยมีด (scalpel)

การตัดเหงือกทั้ง 3 วิธี ให้ผลลัพธ์การรักษาที่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของทันตแพทย์แต่ละท่าน แต่การตัดเหงือกด้วยเครื่องเลเซอร์ระยะเวลาพักฟื้น และแผลจะหายเร็วกว่าการตัดขอบเหงือกด้วยมีด

 

 

ก่อนและหลังการตัดเหงือก ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะ ไม่มั่นใจ ตัดเหงือกช่วยได้

 

ขั้นตอนการตัดเหงือก หรือ เลเซอร์เหงือก

ปัจจุบันทันตแพทย์จะใช้วิธีการตัดแต่งเหงือกด้วยการใช้มีดผ่าตัด เลเซอร์ หรือ ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับ การพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

 • วางแผนขั้นตอนการรักษา ทำความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยและทันตแพทย์ถึงเป้าหมายในการรักษา ว่าจะได้ผลลัพธ์มากน้อยแค่ไหน จากนั้นเอกซเรย์เพื่อประเมินระดับกระดูกจากนั้นทันตแพทย์จะตรวจช่องปากโดยละเอียด เพื่อวางแผนขั้นตอนการรักษา
 • กำหนดจุดที่จะตัดเหงือก ใช้ยาชาที่บริเวณดังกล่าว กำหนดจุดที่เหงือกก่อนการผ่าตัด จากนั้นแพทย์จะใช้มีดผ่าตัดหรืออุปกรณ์ตัดเหงือกแบบพิเศษ เพื่อตัดเหงือกที่เป็นส่วนเกินหรือคลุมฟันหน้าออก และปรับรูปเหงือกให้เกิดความสมดุล
 • ไม่ต้องพักฟื้น  ขั้นตอนมักจะเสร็จสิ้นในวันที่เข้ารับการรักษา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่ต้องพักฟื้น แผลหายเร็ว ไม่ต้องมีการนัดมาดูผลซ้ำ

 

 

ขั้นตอนการตัดเหงือก วางแผนการรักษา กำหนดจุดที่จะตัดเหงือก
ขั้นตอนการตัดเหงือก ใช้ดครื่องมือตัดเหงือก โดยกตัดเหงือกทีละซี่จนครบตามที่วางแผนไว้

 

การดูแลหลังจากการตัดแต่งเหงือก

ารรักษาตัดแต่งเหงือกจะไม่ซับซ้อน ค่อนข้างปลอดภัย ใช้เวลาไม่มาก และมักไม่เจ็บปวด ส่วนใหญ่ หลังจากเสร็จแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างไรก็ตาม ก็ควรพักผ่อนและงดทำกิจกรรมที่อาจเป็นผลเสียกับแผลได้ เช่น กีฬามวย กัดฟันยาง ควรรอประมาณ 1 อาทตย์ จึงจะหายดีสมบูรณ์

วิธีการปฏิบัติตัวในระหว่างการฟื้นฟู โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
 • หากมีอาการปวด ทานยาแก้ปวด เช่นพาราเซตามอน (Paracetamol)โดยควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้ และไม่ควรใช้ยาแอสไพริน (Aspirin) เพราะอาจทำให้แผลมีเลือดออกได้
 • ในช่วงอาทิตย์แรกควรรับประทานอาหารที่ไม่แข็งจนเกินไป หรือรับประทานอาหารที่เย็น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดจนกว่าแผลจะหายดี
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เช่น วิธีการแปรงฟันในระหว่างที่แผลยังไม่หายดี เป็นต้น
 • งดทำกิจกรรมที่อาจเป็นผลเสียกับแผลได้ เช่น กีฬามวย กัดฟันยาง
 • หากพบว่ามีอาการบวมแดง หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

 

 

ข้อดีของการการทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก ตัดเหงือก และกระดูก

 • การตกแต่งริมฝีปากจะดูอูมน้อยลง กรณีฟันหน้าที่ยิ้มแล้วเห็นกระดูกนูนเยอะเหนือริมฝีปากบน หลังทำการตกแต่งริมฝีปากจะดูอูมน้อยลง
 • เปลี่ยนแปลงบุคลิก ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจขึ้น การทำตกแต่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิก ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจขึ้น
 • ผ่าตัดเหงือกหลังจัดฟันเสร็จแล้ว บางครั้งจัดฟันเสร็จแล้วยังยิ้มเห็นเหงือกเยอะ หรือรูปร่างฟันสั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อาจยังรู้สึกไม่มั่นใจ เหมือนยังขาดอะไรบางอย่าง แต่เมื่อได้ทำการตกแต่งเหงือกแล้ว จะทำให้มีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ เพิ่มความมั่นใจให้คนไข้มากขึ้น
 • ผลการรักษาค่อนข้างถาวร เหงือกจะไม่กลับมางอกซ้ำอีก ถ้าผู้รับการรักษาดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีและถูกต้อง
ประกันสังคม สามารถเบิกค่าทำฟันได้ 900 บาท

 

ผลข้างเคียงจากการตัดเหงือก หรือ เลเซอร์เหงือก

 • การแพ้ยาชา
 • การติดเชื้อและอาการบวมที่ไม่รุนแรง ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อย
 • ในกรณีที่ต้องตัดเอาเหงือกออกไปมาก อาจทำให้แผล้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะหายดี ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการบวมได้ ให้กลับไปแก้ไขกับแพทย์ที่ให้การรักษาอีกครั้ง
 • สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลของการรักษาออกมาได้อย่างที่ต้องการ ผู้ที่เข้ารักษาควรปรึกษาทันตแพทย์ถึงความเหมาะสมและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
modern smile dental
โมเดิร์นสไมล์ ทำฟัน จัดฟัน ศรีราชา พัทยา

 

FAQ : คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดเหงือก หรือ เลเซอร์เหงือก

 

ตัดเหงือกกี่วันหาย

อาการส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายในไม่กี่ชม. เนื่องจากเป็นรัษาที่ไม่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามควรดูแลความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อ แผลจะหายสมบูรณ์ภายใน 7 วัน

ตัดเหงือกเสร็จแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไร

แผลสามารถหายเองได้ใน 1 อาทิตย์ และไม่ทำให้มีไข้หรืออ่อนเพลียแต่อย่างใด

ผ่าตัดเหงือกร่น คืออะไร

อาการเหงือกร่น ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเหงือก หรือการแปรงฟันผิดวิธี การผ่าตัดความผิดปกติประเภทนี้ คือการนำเหงือกจากเพดานมาปลูกบริ้วณที่เป็นโรค

ผ่าตัดเหงือกยื่น คืออะไร

บางครั้งใบหน้าอูมอาจจะเกิดจาก มีกระดูกบริเวณเหงือกหนายื่นออกมา วิธีรักษาก็คือการกรอกระดูกฟันบริเวณนั้นๆ ออกไปก็จะช่วยให้ใบหน้าดูอูมน้อยลงได้ โดยส่วนใหญ่ทำหลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว

ตัดเหงือกราคาเท่าไหร่

ราคาไม่แพงเลย ประมาณ 500-800 บาทต่อซี่ โดยทั่วไปต้องทำประมาณ 6-8 ซี่

ตัดเหงือก เลเซอร์เหงือก ที่ไหนดี

การตัดเหงือกจะให้ได้ผลและสวย ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญสูง ดังนั้นควรทำในคลินิกที่มีทันตแพทย์เฉพาะทางทางด้านทันตกรรมตกแต่งเหงือกโดยเฉพาะ ซึ่งที่โมเดิร์นสไมล์ก็มีคุณหมอเฉพาะทางประจำอยู่ด้วย

ตัดเหงือก ครอบฟัน คืออะไร

บางครั้งขอบของครอบฟันที่อยู่ต่ำกว่ากระดูก ซึ่งเราไม่สามารถนำครอบฟันไปวางไว้บนขอบเหงือกได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตัดเหงือกก่อนที่จะใส่ครอบฟัน

ตัดเหงือกแล้ว เหงือกจะงอกออกมาได้อีกมั้ย

บางครั้งเหงือกที่ถูกตัดออกไปสามารถงอกออกมาได้อีก ถ้าดูแลรักษาความสะอาดไม่ถูกวิธี