รักษารากฟันพัทยา ราคาถูก ปรึกษาฟรีไม่มีเงื่อนไข

รักษารากฟันพัทยา รักษารากฟัน

รักษารากฟันพัทยา ราคาถูก ปรึกษาฟรีไม่มีเงื่อนไข

             รักษารากฟันพัทยา ราคาถูก ปรึกษาฟรีไม่มีเงื่อนไข ใครรู้สึกเสียวฟัน เสียวๆเป็นๆหายๆ สำหรับบางคนในภาพเอกซเรย์จะเห็นว่า มีเงาดำที่ปลายรากทั้งๆ ที่ฟันซี่นั้นยังไม่มีอาการอะไรเลย บ่อยครั้งที่ เรามักจะพบว่า

             กรณีที่ทันตแพทย์อุดฟันอยู่ซี่หนึ่งและจะทำการตรวจการผุของฟัน เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ผลก็คือ พบว่ามีเงาดำอยู่ที่ปลายรากฟันอีกซี่หนึ่ง เงาดำที่ปลายรากฟันนั้นหมายถึง เชื้อโรคนั้นมีการลุกลามไปจนกระทั่งทำลายส่วนของเนื้อเยื่อทั้งโพรงประสาท ฟันแล้ว ลักษณะแบบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรักษารากแม้ว่าจะไม่มีอาการใดๆ ก็ตาม และส่วนใหญ่จะมีทางเปิดของหนองออกมาด้วย

รักษารากฟันพัทยา รักษารากฟันพัทยาราคาถูก
รักษารากฟันพัทยา รักษารากฟันพัทยาราคาถูก

รักษารากฟันพัทยา สาเหตุส่วนใหญ่ของการที่โพรงประสาทฟันถูกทำลายหรือตายได้แก่

 • ฟันแตก
 • ฟันผุอย่างรุนแรง
 • อาการบาดเจ็บของฟัน เช่น การกระแทกอย่างแรงที่ฟัน ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไม่นานหรือในอดีต

เมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อหรือตาย ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา จะมีการก่อตัวที่ปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกร เกิดเป็นฝีได้ และสามารถทำลายกระดูกรอบๆ ฟันทำให้เกิดอาการปวด

เมื่อไร ต้องรักษาราก

 • ฟันผุที่ลึกมากจนทะลุโพรงฟัน
 • ฟันแตก หรือหักทะลุโพรงฟัน
 • ฟันแตก หรือหักไม่ทะลุโพรงฟัน แต่เนื้อฟันที่เหลืออยู่ไมาสามารถบูรณะได้
 • มีหนองเกิดขึ้นบริเวณปลายราก
 • ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุ่นแรงจนเกิดการอักเสบ หรือการตายของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน

ปกติเนื้อเยื่อในโพรงฟัน สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและต้านทานการอักเสบที่ไม่รุนแรงได้ แต่เมื่อการอักเสบหรือการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เช่น กรณีที่ฟันผุลึกมาก ฟันถูกกระแทกแรงๆจากอุบัติเหตุ ฟันที่แตกหักไปจนทะลุเข้าไปในโพรงฟัน เนื้อเยื่อในโพรงฟันก็จะถูกทำลาย และเน่าตายไปในที่สุด

การรักษารากฟันพัทยา คืออะไร ?

      คือ ขบวนการกำจัดเชื้อจุลชีพที่อยู่ในโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ที่อยู่ใจกลางฟัน อันเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อ อักเสบ ของโพรงเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน หากโพรงประสาทฟันบางส่วนถูกทำลายจะต้องทำการเอาออกเพื่อรักษาและทำความสะอาดส่วนที่เหลือให้ปราศจากเชื้อโรค และทำการซ่อมแซม อุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟัน เพื่อคืนความแข็งแรงและสวยงาม ให้ฟันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องถอนฟันออกไป ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถช่วยรักษาฟันไว้ได้

 

รักษารากฟันพัทยาราคาถูก
รักษารากฟันพัทยาราคาถูก รากฟันพัทยาปรึกษาฟรี

รักษารากฟันพัทยา การเตรียมตัวก่อนรักษารากฟัน

 • ก่อนอื่นเมื่อพบทันตแพทย์ และได้รับการวินิฉัยว่ามีฟันผุทะลุโพรงประสาทต้องรักษาราก คุณหมอจะส่งคุณหมอที่ทำครอบฟันว่าซี่ดังกล่าวสามารถทำครอบได้หรือไม่ เพราะถ้าทำครอบฟันไม่ได้ การรักษารากอาจไม่มีความหมาย
 • โดยทั่วไปจะใช้ 2 ครั้งในการรักษารากฟัน
  • ครั้งแรก คือ การทำความสะอาดโพรงประสาทฟันและรากฟัน โดยการขยายขนาดของบริเวณคลองรากฟัน รวมถึงใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อโรค
  • ครั้งที่สอง คือ เมือโพรงประสาทฟันและรากฟันสะอาดปราศจากเชื้อโรค คุณหมอจะอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และถ้าเป็นไปได้คุณหมอจะทำเดือยฟัน (core build up) เพื่อเป็นแกนกลางในการเสริมสร้างความแข็งแรงของการทำครอบฟันต่อไป

วิธีการรักษาราก

 1. ทันตแพทย์จะทำร่วมกับการฉีดยาชา จะใช้แผ่นยางบางๆ เพื่อแยกฟัน (Rubber dam) ที่มีปัญหาออกจากฟันอื่น
 2. หลังจากนั้นทันตแพทย์จะเอาฟันผุโดยเอาส่วนที่เสียหายออกกำจัดเนื้อฟันที่อักเสบหรือติดเชื้อออกจนถึงส่วนโพรงประสาทฟัน
 3. ทำความสะอาดรากฟัน และใส่ยาลง ไปในคลองรากฟัน
 4. ปิดรากฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
รักษารากฟันพัทยา...ราคาถูก
รักษารากฟันพัทยา

การดูแลหลังการรักษาราก

 1. ในช่วงแรกมักพบอาการเจ็บตื้อ ๆ หลังจากการรักษาได้ อาการเจ็บปวดชั่วคราวเหล่านี้จะสามารถบรรเทาได้ด้วยยาระงับปวดทั่วไปตามที่มีการสั่งจ่ายยาโดยทันตแพทย์และหายไปได้ใน 2-3 วัน หากมีอาการรุนแรงหรือเจ็บปวดนานกว่านี้ควรรีบแจ้งให้ทันตแพทย์ที่รักษาทราบ
 2. หลังการรักษาควรงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการชาที่ปากจะหมดไป เพื่อป้องกันการกัดลิ้นหรือกระพุ้งแก้มโดยไม่ตั้งใจ
 3. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวหรือกัดอาหารด้วยฟันซี่ที่รักษาราก เพื่อลดโอกาสเกิดฟันแตกระหว่างที่ยังรักษาไม่เสร็จ
 4. สามารถรักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้อย่างปกติ
 5. หมั่นดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดอยู่เสมอ.

 

ฟันที่รับการรักษารากจะอยู่ได้นานเท่าใด

      ฟันที่ได้รับการรักษาหรือฟื้นฟูสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตถ้ามีการดูแลอย่างเหมาะสม เพราะฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกในฟันที่รับการรักษาแล้ว สุขอนามัยของปากและฟันที่ดีตลอดจนการพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเนื่องจากไม่มีโพรงประสาทฟันเหลือเพื่อให้ฟันยังมีชีวิตอยู่ ฟันที่ผ่านการรักษารากอาจมีความเปราะและแตกได้ง่าย จึงเป็นสาเหตสำคัญในการครอบฟันหลังจากที่รับการรักษารากแล้ว

 

รักษารากฟันพัทยา
รักษารากฟันพัทยา

 

ข้อดี-ข้อเสียของการรักษารากฟัน

ข้อดี

 • ทำให้หายจากอาการเจ็บปวด โดยไม่ต้องถอนฟันออก
 • สามารถใช้งานฟันซี่นั้นในการบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนปกติ
 • ได้เก็บโครงสร้างฟันแท้ไว้ใช้งานซึ่งเป็นฟันธรรมชาติ แทนที่จะสูญเสียฟันไปเลยและทดแทนฟันใหม่ด้วยฟันปลอม

ข้อเสีย

 • เป็นงานที่ซับซ้อนและใช้เวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่าการถอนฟัน
 • เมื่อรักษารากฟันเสร็จแล้วจะต้องมีการใส่เดือยฟัน และทำครอบ ทำให้มีค่าใช้จ่ายตามมาเพิ่มเติมจากค่ารักษ

 

อาการข้างเคียงของการรักษาราก

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

• การปวดระหว่างการรักษา ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังจากรักษารากครั้งแรก เพราะแม้จะเอาเชื้อโรคออกไปมากแล้ว แต่ก็ยังหลงเหลืออยู่และอาจจะเริ่มอักเสบ แต่จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในฟันที่ตายแล้วหรือฟันที่มีตุ่มหนอง

• การปวดหลังการรักษา หลังจากการรักษาเสร็จแล้ว อุดฟันเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเกิดอาการปวดอยู่แสดงว่าคลองรากฟันยังไม่สะอาดพอ ขยายคลองรากฟันไม่หมดหรือฟันแตก ซึ่งอาจต้องมีการรื้อรักษาใหม่ หรืออาจต้องผ่าตัดปลายรากฟันร่วมด้วย แต่หากการรักษายังไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะต้องถอน

รักษารากฟันราคาเท่าไร

รักษารากฟันราคา ขณะที่การรักษารากฟันราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นการรักษาที่ซี่ไหน ฟันหน้า ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย หรือฟันกราม ราคาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป มีตั้งแต่ 3,000 สำหรับฟันหน้า ฟันเขี้ยว และประมาณ 3000 – 6000 สำหรับฟันกรามน้อยและฟันกรามมีตั้งแต่ราคา 6,000 – 9,000 โดยประมาณ ทั้งนี้เป็นราคาที่ไม่รวมครอบฟันและเดือยฟัน

วิธีดูแลฟันรากฟัน ให้ฟันแท้มีอายุนานขึ้น

1. สำรวจตนเองหลังการรักษารากฟัน

 •   หลังรักษารากฟัน 2 – 3 วันอาจรู้สึกแปลกบริเวณเหงือกและฟัน  รวมถึงเมื่อเวลาอ้าปากเป็นเวลานานขากรรไกรอาจจะรู้สึกนิ่มตรงบริเวณที่มีการรักษารากฟัน ซึ่งอาการนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นธรรมชาติ แต่หากมีความรู้สึกดังกล่าวมากกว่า 2 – 3 วัน ควรติดต่อทางโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อปรึกษาทันตแพทย์ให้ตรวจอาการหาความผิดปกติอีกครั้ง
 •   หลังการรักษารากฟันในช่วงแรก จะมีอาการปวดหรือเจ็บตึงๆ ได้ เพราะฟันที่รักษารากฟันยังไม่ฟื้นตัว คุณสามารถทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดจำพวกพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนหากมีอาการปวดมาก แต่ต้องไม่ลืมสำรวจตนเองด้วยว่ามีอาการปวดรุนแรงนานเกิน 1 สัปดาห์ ควรรีบแจ้งทันตแพทย์ที่รักษาทันทีเพื่อตรวจหาว่าบริเวณที่รักษารากฟันมีการอักเสบหรือไม่
 •   ช่วงแรกอาจะมีเศษแปลกปลอมหลุดออกจากฟันที่มีการเติมวัสดุอุดฟันเล็กน้อยถือไม่เป็นเรื่องผิดปกติ  แต่ก็ต้องสังเกตด้วยว่าวัสดุที่อุดฟันหลุดออกมาเป็นก้อนหรือไม่? หากมีวัสดุอุดฟันชั่วคราวหลุดออกมาเป็นจำนวนมากควรต้องรีบแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบทันที เพื่อป้องกันฟันที่รักษามานั้นแตกหัก

2. ปรับวิธีการรับประทานอาหารให้ดีขึ้น

หากคุณมีพฤติกรรมเคยชินในเรื่องการรับประทานอาหารตามใจตนเอง อาจจะต้องปรับวิธีการรับประทานอาหารใหม่ จะต้องลดการทานอาหารที่มีรสหวานหรืออาหารรสจัดสำหรับผู้ที่ชอบทานอาหารประเภทนี้ เนื่องจากอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลนั้นเมื่อแปรสภาพเป็นแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุให้ฟันผุ รวมถึงการรับประทานอาหารและใช้งานฟันที่ผิดวิธี เช่น การใช้ฟันกัดของแข็งหรือการใช้ฟันขบกับของแข็งที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกับรากฟันที่คุณได้รักษาไว้และอาจเกิดปัญหากับฟันซี่อื่นๆ ได้ในอนาคต

3. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ

โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ อาจจะต้องลดหรือเลิกได้เลย เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและป้องกันการส่งผลเสียภายในช่องปากของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้วยโรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ มะเร็งในช่องปาก และยังรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำด้วย ทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอักเสบบริเวณที่รักษารากฟันไว้ด้วย และลดความเสี่ยงกับการเกิดอันตรายที่อาจเพิ่มขึ้นภายในช่องปากและฟันของคุณด้วย

4. ดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นวินัย

เป็นเรื่องที่ทุกคนควรพึงปฏิบัติให้เป็นวินัย และเป็นเรื่องที่ทราบดีอยู่แล้วสำหรับการทำความสะอาดช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากร่วมด้วยเพื่อลดคราบหินปูนที่ก่อตัวทำลายฟัน เนื่องจากการรักษาความสะอาดที่ดีเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดกับเหงือกและฟันที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น โรคเหงือก ฟันผุ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นประการต้นๆ ที่ทำให้รากฟันอ่อนแอนั่นเอง

5. ตรวจเช็กเหงือกและฟันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเป็นประจำ / ไปตามนัดของทันตแพทย์ทุกครั้ง

การตรวจเช็กสภาพเหงือกและฟันควรหมั่นทำเป็นประจำ เพื่อให้ฟันของคุณอยู่ในสภาพที่สะอาดและสุขภาพดีเสมอ ป้องกันปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับฟันที่อาจพัฒนาไปมากกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับรากฟันด้วย ทั้งนี้ การพบทันตแพทย์ตามนัดหลังจากที่รักษารากฟันเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ เนื่องจากทันตแพทย์จะต้องติดตามอาการหลังจากการรักษาเพื่อตรวจปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย หากผลการรักษาไม่ดีขึ้น ทันตแพทย์จะได้พิจารณาการรักษาในแนวทางอื่นให้ได้ทันเวลา

การรักษารากฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หรือเรื่องที่ยุ่งยาก จุดประสงค์ของการรักษารากฟันเป็นการรักษาเพื่อให้ฟันของคุณกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับการดำเนินชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี แทนการปล่อยให้ฟันมีช่องว่างที่อาจทำให้พบปัญหาอื่นๆ ตามมาและอาจทำให้การรักษาหลังจากนั้นมีความยืดเยื้อ สำหรับผู้ที่สนใจต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการรักษารากฟัน สามารถปรึกษาและรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ MODERN SMILE  ทุกสาขา

 

สอบถามและรีบรับสิทธิได้แล้วที่นี่ คลิกเลย

LINE OFFICIAL MODERN SMILE 

FB MODERN SMILE

INSTAGRAM MODERN SMILE

ปรึกษาฟรี สายด่วนฟันสวย
085 – 2471333  สาขาศรีราชา
085 – 2471222  สาขาพัทยา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *