สะพานฟัน

สะพานฟัน

 

 

 

สารบัญ

 

สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันกับรากเทียมแตกต่างกันอย่างไร

ส่วนประกอบของสะพานฟัน

ข้อดีและข้อเสียของสะพานฟัน

สรุป

 

 

สะพานฟัน คืออะไร

 

สะพานฟันคือ วิธีการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับทดแทนฟันที่หายไป โดยปกติแล้วการทำสะพานฟันจะอาศัยซี่ฟันที่อยู่บริเวณไกล้เคียงที่อยุ่ด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อใช้เป็นตัวยึดในการทำสะพานฟัน ลักษณะของสะพานฟัน จะมีลักษณะที่คล้ายกับฟันธรรมชาติมาก เนื่องจากจะไม่มีการยึด เจาะ หรือติดตะขอเกี่ยวฟัน รวมไปถึงแผ่นเหงือกปลอม อีกด้วย ปกติการเลือกใช้วิธีรักษาแบบสะพานฟันจะใช้ในกรณีที่ฟันเกิดในกรณีที่ฟันได้โดนถอนออกไป และสามารถใช้ฟันธรรมชาติซี่ใกล้เคียง ที่แข็งแรง สามารถใช้เป็นหลักในการทำสะพานฟัน

 

 

สะพานฟันกับรากเทียมแตกต่างกันอย่างไร

 

 

สะพานฟัน

 

สะพานฟัน วิธีการรักษาด้วยการทำสะพานฟัน ทันตแพทย์จะใช้วิธีการกรอฟันด้านข้างทั้งสองด้านให้มีซี่ฟันที่เล็กลงเพื่อใช้เป็นเสาหลักในการทำสะพานฟัน โดยฟันที่โดยกรอไป ทางทันแพทย์จะใช้ซี่ฟันนี้เป็นตัวครอบสะพานฟันทั้ง 3 ซี่ ในการเชื่อมของฟัน ลักษณะก็จะคล้ายๆ กับสะพาน จึงได้เรียกการรักษานี้ว่า สะพานฟัน

 

 

รากฟันเทียม

 

 

รากเทียม วีธีการรักษาโดยการทำรากเทียม ทางทันตแพทย์จะใช้วิธีการฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรบริเวณส่วนที่ฟันสูญเสียไปเฉพาะที่เท่านั้น หลังจากนั้นจะทำการใช้ฟันปลอมในการครอบฟันบนรากเทียมอีกที โดยไม่ต้องใช้ฟันใกล้เคียงเพื่อเป็นตัวยึดเหมือนการรักษาแบบสะพาน หลังจากนั้นจะทำการใช้ฟันปลอมในการครอบฟันบนรากเทียมอีกที

 

 

สะพานฟัน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน

 

สะพานที่ยึดติดกับฟันธรรมชาติ คือสะพานฟันที่ต้องใช้ส่วนของฟันธรรมชาติบริเวณรอบข้าง เพื่อใช้สำหรับเป็นเสาหลักยึด ซึ่งวัสดุที่นำมาประกอบใช้ในการทำ จะเป็นวัสดุลักษณะชนิดเดียวกันกับการครอบฟัน เช่น วัสดุที่เป็นเซรามิก โลหะ หรือแบบเซรามิกที่มีส่วนผสมของโลหะ

 

สะพานฟันที่เป็นวัสดุเซรามิกล้วน All Porcelain Bridge จะเป็นลักษณะที่เป็นสีฟันแบบฟันปกติที่เป็นแบบธรรมชาติ วัสดุนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาบริเวณฟันด้านหน้าที่ต้องการความสวยงาม เพราะ เซรามิก จะเป็นลักษณะสีที่เป็นสีใส และมีความสวยความและสีใกล้เคียงกับ สีฟันจริงๆ อีกทั้งวัสดุที่เป็นเซรามิกนี้ ยังช่วยตัดปัญหาการติดสีจากการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละท่านด้วย

 

สะพานฟันที่เป็นวัสดุที่เป็นโลหะล้วน All Gold Bridge วัสดุนี้จะเป็นวัสดุที่มีลักษณะที่แข็งแรงและทนทานที่สุด เนื่องจากจะไม่มีความเสี่ยงต่อการแตกหรือหัก เหมือนกัน วัดุที่เป็นเซรามิก ลักษณะของสีจะเป็นสีแบบโลหะ ซึ่งจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความสวยงามแบบธรรมชาติ ซึ่งการใช้วัสดุที่เป็นโลหะ จะเหมาะกับฟันที่อยุ่ด้านใน เช่นฟันกราม ที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร

 

สะพานฟันที่เป็นวัสดุผสมระหว่างเซรามิกและโลหะ PFM Bridge ซึ่งจะเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมระหว่างเซรามิกและโลหะเข้าด้วยกัน ซึ่งจะใช้วัสดุที่เป็นโลหะมาเป็นส่วนผสมของเนื้อฟันด้านนอกและในส่วนของด้านในจะเป็นโลหะ ซึ่งจะมีความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกัน จึงเป็นวัสดุที่เหมาะแก่การทำสะพานฟันหลังหรือกรามที่ทำหน้าที่บดเคี้ยว ลักษณะของสีฟันก็จะเหมือนสีฟันที่เป็นฟันปกติ เพราะด้านนอกจะถูกครอบด้วยวัสดุจากเซรามิก ซึ่งวัสดุชนิดนี้ เป็นที่นิยม ณ ปัจจุบัน

 

ฟันลอย สะพานฟันที่เป็นในส่วนของฟันลอย ลักษณะของฟันซี่นี้จะลอยอยู่เหนือบริเวณเหงือก ซึ่งเป็นหลักเชื่อมระหว่างเสายึดฟันทั้งสองซี่ ซึ่งเป็นฟันปลอมที่ทำหน้าที่ ทดแทนซี่ฟันที่ขาดหายไป คุณลักษณะก็สามารที่จะบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันปกติ และยังเสริมสร้างความมั่นใจได้อีกด้วย

 

 

ขอดีและข้อมเสียของการทำสะพานฟัน

 

ข้อดี

สวยงาม ประสิทธิภาพดี แข็งแรง ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว เกือบเป็นปกติ เพราะแรงที่เคี้ยวถ่ายลงตัวฟัน ไม่ใช่ถ่ายลงที่เหงือก
ไม่รำคาญ เพราะไม่มีแขนขามากมาย เหมือนฟันถอดได้ หลุดยาก ทำให้มั่นใจ ในการใช้งาน

 

ข้อเสีย

ต้องมีการกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึดฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟัน
ถอดออกมาล้างทำความสะอาดไม่ได้ ติดอยู่ในปากของเราเลย หากเราแปรงฟันทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ เป็นโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย
ราคาแพง
ต้องเป็นคนละเอียดใส่ใจในการทำความสะอาด สุขอนามัยในช่องปากต้องดี เพราะถ้าไม่ดี จะเป็นตัวบ่งชี้ ความเอาใจใส่
ทำความสะอาดลำบาก เพราะถอดไม่ออก ต้องมีเครื่องมือทำความสะอาดเฉพาะ
ฟันปลอมแบบ ติดแน่นเหมาะกับฟันหลอน้อยซี่ (1-2 ซี่) เพราะต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึด ถ้าฟันข้างเคียงที่ใช้ยึด สภาพไม่ดี เป็นโรคเหงือก ก็ไม่สามารถทำฟันปลอมชนิดนี้ได้
เนื่องจากฟันปลอมชนิดนี้ต้องถ่ายแรงบนฟันข้างเคียง จึงอาจจะส่งผลเสียกับฟันข้างเคียงได้ เช่นโยก และหลุดออกในที่สุด ถ้ามีการโหลดแรงมากเกินไป

 

 

สรุป

 

สะพานฟัน คือ การทำฟันปลอมอีกรูปหนึ่ง ที่เรียกว่า การทำฟันปลอมแบบติดแน่น โดยลักษณะการทำฟันปลอมชนิดนี้ จะใช้วิธีการครอบฟันมากกว่า 1 ซี่ โดยใช้ซี่บริเวณข้างๆ เป็นหลักในการครอบเพื่อใช้เป็นสะพานฟัน วัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุที่เป็นเซรามิกล้วน วัสดุที่เป็นโลหะล้วน และ วัสดุที่เป็นเวรามิกผสมกับโลหะ ซึ่งข้อดีของการทำสะพานฟัน ก็จะ มีความสวยงามและประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง และไม่เป็นที่น่ารำคาญเพราะการทำสะพานฟันจะไม่มีเหล็กในการยึดฟัน เหมือนฟันปลอมแบบถอดได้ ส่วนข้อเสียในการทำสะพานฟัน ราคาค่อนข้างเเพง และการทำหลักยึดสะพานฟันจะต้องมีการกรอฟัน ทำให้ฟันที่เป็นหลักยึดสูญเสียเนื้อฟัน  และการทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ดังนั้นคนที่จะทำฟันปลอมโดยเลือกวิธีการทำสะพานฟัน จะต้องเป็นคนที่ละเอียดและใส่ใจในการทำความสะอาดเป็นอย่างมาก หากทำความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทำให้ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ และก่อให้เกิดโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย

ตัวอย่างเคสการใส่สะพานฟันค่ะ

 

https://youtu.be/kyN7A9-CWJI?si=OKNFVZpUqFJDnheN

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ คลินิกศรีราชา และพัทยา

 

085-2471333 สาขาศรีราชา

085 – 2471222  สาขาพัทยา

Line : สาขาศรีราชา

Line :สาขาพัทยา 

Instagram Modernsmile

WEBSITE