Category Archives: รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

รีเทนเนอร์ พัทยา ศรีราชา

  รีเทนเนอร์ แบบไหนที่เหมาะกับคุณ หลายๆ คนที่คิดจะจัดฟัน หรือกำลัง จัดฟัน อยู่ คงพอทราบว่า หลังจากกระบวนการจัดฟันเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือ การใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือที่เรียกว่า “รีเทนเนอร์ (Retainer)” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ฟันที่จัดใหม่ยังคงเรียงตัวได้ตามระเบียบ ป้องกันฟันล้ม หรือฟันเคลื่อนตัวภายหลังการจัดฟันนั่นเอง ปัจจุบันมีให้เลือกหลายแบบทั้งชนิดถอดได้อย่างแบบใส แบบลวด แบบโละ และรีเทนเนอร์ชนิดติดแน่นที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกทุกวัน ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไปเลือกหัวข้ออ่าน รีเทนเนอร์ คืออะไร? เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่หลังจัดฟันเพื่อคงสภาพฟัน ไม่ให้ฟันที่ผ่านการจัดแล้วเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม ผู้ที่ถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้วจำเป็นต้องใส่อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของทันตแพทย์หากไม่ปฏิบัติตามก็มีโอกาสฟันล้ม ฟันเก หรือฟันห่างได้ซึ่งเท่ากับว่าการจัดฟันที่ผ่านมานั้นสูญเปล่า เจ็บตัวฟรี เสียเงินฟรี และต้องกลับไปจัดฟันใหม่อีกรอบนั่นเอง ทำไมต้องใส่ รีเทรนเนอร์ หลังจากจัดฟันแล้ว จำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์ครอบฟันบนและฟันล่าง เพื่อป้องกันฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่ งที่จัดฟันไว้ไม่ให้ฟันเคลื่อนผิดรูป ในระยะแรกต้องสวมตลอดทั้งวัน จะถอดเฉพาะตอนรับประทานอาหารและ ตอนแปรงฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ เป็นหลัก ประโยชน์ของรีเทนเนอร์ที่สำคัญคือ ช่วยจัดตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวสวย และรักษาอาการผิดปกติของ ช่องปากได้บางอย่าง ได้แก่ ฟันห่าง สำหรับผู้ที่มีช่องว่างระหว่างฟันเล็กน้อย ควรสวมใส่รีเทนเนอร์เพื่อให้ฟันเคลื่อนตัวมาชิดกัน โดยไม่จำเป็นต้องจัดฟันก็ได้อาการลิ้นยื่นเข้าออกช่องปากตลอดเวลา การใส่รีเทนเนอร์จะฃ่วยบังคับลิ้นแตะเพดานปากและไม่ ลอดอกขณะพูดขากรรไกรผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อการเคี้ยวอาหาร ทำให้เคี้ยวหาอาหารลำบาก […]