New Normal Dental Clinic

New Nomal Dental Clinic

New Normal Dental Clinic

New Normal Dental Clinic ของคลินิกทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19

5 มิถุนายน 2563
ทันตแพทย์หญิง
ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์
ผู้บริหารคลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาศรีราชา พัทยา

New Normal Dental Clinic
New Normal Dental Clinic คลินิกโมเดิร์นสไมล์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

 

New Normal Dental Clinicของคลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ ยึดถือปฏิบัติ ใช้มาตรฐานตามประกาศของสมาคมทันตแพทย์ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2563 โดยล่าสุดได้ปรับปรุง ตามประกาศ กรมการแพทย์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ซึ่งในบางเรื่อง เช่น PPE หรือ N95 ก็อาจเลือกใช้ตามความเหมาะสม ของ Case ที่ทำเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ สำหรับชุด PPE ก็ต้องขอขอบพระคุณทันตแพทย์สมาคมนะคะ ที่จัดส่งให้ค่ะ

 

  • ในปัจจุบัน มีการโทรศัพท์ สัมภาษณ์คนไข้ ก่อนการทำนัดหมาย และในวันคอนเฟิร์มคนไข้ก่อนทำการรักษา ซึ่งบินแบบคัดกรองผู้ป่วย ก่อนการรักษาทางทันตกรรม ของทันตแพทย์สภา ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2563
  • ในคลินิกมีตู้พ่นฆ่าเชื้อ ใช้น้ำยา 0.05% benzalkonium chloride
  • มีเครื่องฟอกอากาศ Hepa+ UV
  • ที่นั่งพักรอคนไข้ ใช้หลัก Social Distancing และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุก ชั่วโมง
  • คลินิกขอความร่วมมือคนไข้ และผู้ติดตาม สวม Mask ทุกครั้งก่อนเข้าคลินิก
  • ในห้องตรวจให้คนไข้บ้วนปากด้วย Iodophor (Betadine Gargle)l โดยเน้นให้กลั้วคอด้วย พร้อมทั้งสอบถามเรื่องรสและกลิ่นจากคนไข้ซึ่งการสูญเสียการได้กลิ่นหรืออาการลิ้นไม่รู้รส พบได้ในผู้ป่วย Covid ตอนนี้ส่วนใหญ่คนไข้ที่คลินิกก็จะบอกว่ารสชาติไม่อร่อย,ขม,เฝื่อน เมื่อสอบถามเรื่องคนไข้มักบอกว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นยาที่โรงพยาบาล ซึ่งมีผลต่อการคัดกรองเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ Covid นะคะ
  • ในระหว่าง การรักษาทางทันตกรรม ทันตแพทย์ก็จะใส่ชุด ป้องกันเชื้อ ตามความเหมาะสมของแต่ละเคส รวมถึงมี Mask และ Faceshild
    ส่วนการดูดน้ำลาย นอกจาก Saliva ejection แล้ว ก็จะใช้ High Power suction เป็นหลัก ซึ่งมี Motor suction แยกต่างหากจากปั๊มลม บางเคสใช้ EOS ร่วมด้วยค่ะ

เมื่อประมาณ 2ปีที่แล้ว ทันตแพทย์สมาคมได้เริ่มให้เรายกระดับ Infection control จาก Universal precaution เดิม ในการป้องกัน HIVมาเป็น Standard precaution คือ นอกจากจะเน้นมาตรการไปที่ การป้องกันการติดเชื้อจากเลือดแล้วเพิ่มการป้องกัน การติดเชื้อจากน้ำลาย และสารคัดหลั่งต่างๆ รวมถึงการแพร่กระจาย แบบ Droplet และ aerosol ด้วยค่ะ แต่มาเน้นหนักมากๆ ช่วง Covid นี้นะคะ

ตอนนี้ประเด็นของ Covid19 คือเป็นความรู้ที่มาใหม่ทุกวัน และกำลังเริ่มตกผลึก เพราะฉะนั้นการเตรียมรับมือจึงพูดได้ว่า เตรียมพร้อมสำหรับองค์ความรู้ในปัจจุบัน หากมีการศึกษาใหม่ๆมา อาจจะต้องปรับเปลี่ยน อัพเดทเป็นระยะๆนะคะ

ประเด็นใหญ่ของคลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ คือการปรับปรุง การไหลเวียนอากาศ ถ้าเป็นไปได้อยากเดินท่ออากาศใหม่ทั้งหมด แต่คงรอความชัดเจน จากทันตแพทย์สมาคมเป็นหลัก

ณ ขณะนี้ คลินิกใช้พัดลมช่วยในการกำหนดการไหลเวียนของอากาศ ให้ไปสู่เครื่องฟอกอากาศที่มี Hepaและ UV ใช้ Firesh air จากภายนอกสู่เครื่องปรับอากาศ และเพิ่มพัดลมดูดอากาศปล่อยออกสู่ภายนอก ค่ะ

สิ่งที่คลินิกเอกชนกลัวที่สุด คือถ้ามีคนไข้ติดเชื้อ แม้เพียง 1 คนเราจะรักษาชื่อเสียงของคลีนิคไว้ได้อย่างไร ต้องปิดกิจการเลยไหม?
จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คลินิกใส่ใจดูแลรายละเอียดค่อนข้างมากความมั่นใจของคลินิกทันตกรรม จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ มีวัคซีนและมีการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นมาตรฐานปฏิบัติที่ชัดเจนแต่จากข้อมูลการติดเชื้อ ณวันที่ 8 เมษายน 2552 2563 ทันตแพทย์หรือทันตบุคลากร ติดเชื้อในอัตราไม่ต่างจากเภสัชหรือบุคลากรห้องจ่ายยาซึ่งคล้ายๆกับ Paper จาก Wuhan ที่ชี้ว่าโอกาสที่บุคลากรทางทันตกรรมจะติดเชื้อในโรงพยาบาล เกิดขึ้นน้อยกว่าการติดต่อจากภายนอก เช่นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะ

New Normal Dental Clinic
New Normal Dental Clinic คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ ปรับตัวในช่วง COVID19

 

สุดท้ายนี้ ขอสรุปว่า New Normal Dental Clinic แต่ละคลินิก คงจะต้องดำเนินการ มาตรการที่เหมาะสมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ต่อทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรม
ดิฉันใคร่ขออัญเชิญ พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2529 ดังนี้

ข้อสำคัญ เราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
คือไม่นำมาทุ่มเท ใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์
หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
หากแต่ระมัดระวังด้วยความประหยัดรอบคอบ
ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม
โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริง ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอันยืนยาว
ขอบคุณค่ะ

https://www.facebook.com/112549583569952/posts/167825011375742/https://www.facebook.com/112549583569952/posts/167825011375742/

คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ คลินิกจัดฟันพัทยา คลินิกจัดฟันศรีราชา คลินิกทำฟันศรีราชา คลินิกทำฟันพัทยา เรา คือ คลีนิกจัดฟันในชลบุรี ศรีราชา พัทยา เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี พร้อมทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราได้รับความไว้วางใจจากชาวเมืองศรีราชาและพัทยามาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งทางด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตแพทย์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งคัดสรรทันตแพทย์ที่มีคุณภาพไว้บริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง คลินิกทันตกรรมครบวงจร เรายินดีและพร้อมให้ บริการการรักษาทุกท่านซึ่งครอบคลุมทุกด้านทางทันตกรรม

มี 2 สาขา
สาขาศรีาชา  โทร 085-2471333
สาขาพัทยา   โทร 085-2471222
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

🙏🙏สอบถามรายละเอียดฟรีได้แล้วที่