การใช้งานวัสดุอุดฟันภายหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นแล้วผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการกัด ขบ ของแข็ง เช่น กิ๊ฟหนีบผม ตะปู ปากกา เล็บ น้ำแข็ง กากหมูทอดกรอบ ขนมกรุบกรอบที่มีความแข็ง กระดูกอ่อน ธัญพืชหรือเมล็ดพืช ผลไม้ที่มีเนื้อแน่นแข็ง เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง สาลี มะม่วง ฯลฯ และการใช้ฟันเปิดฝาขวด โดยเฉพาะฟันหน้าที่ผ่านการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หากผู้ป่วยต้องการรับประทานอาหารที่มีความแข็ง ให้แบ่งเป็นคำเล็กๆ แล้วใช้ฟันหลังกัด เคี้ยวด้วยความระมัดระวัง เพราะวัสดุอุดฟันหลังก็มีโอกาสเกิดการบิ่นแตกได้เช่นกัน

ถอนฟัน ที่โมเดิร์สไมล์

ฟันคุด

Image Box text