ฟอกสีฟัน

การฟอกฟันขาว เป็นวิธีที่ดีในการลบคราบต่างๆ ที่เกิดจากการทานอาหารซึ่งยังติดแน่นอยู่บนผิวฟันออกไปได้ รวมทั้งยังเป็นการ แก้ฟันเหลือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการฟอกฟันขาวเป็นการรักษาที่ช่วยให้ฟันที่คล้ำหรือเหลืองมีสีขาวขึ้น โดยอาศัยน้ำยาฟอกสีฟันและกระตุ้นการแตกตัวของน้ำยาฟอกสีฟันด้วยระบบแสง

ปัจจัยที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสีมีได้ 2 สาเหตุ คือ

  1. ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ การกระแทก มีการสะสมของคราบ หรือสีบนฟัน คือ บุหรี่ เครื่องดื่ม สีของอาหาร แปรงฟันไม่สะอาด ทำให้มีคราบอาหาร แบคทีเรีย และหินปูนสะสมบนเนื้อฟัน รวมมถึง อายุมากขึ้น ทำให้เกิดการสะสมของเม็ดสีในเนื้อฟัน
  2. ปัจจัยภายใน  ได้แก่ การสะสมของสารมีสีในเนื้อฟันในช่วงสร้างฟัน หรือฟันตาย

การฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทันตแพทย์ (In-office power bleaching)
การฟอกฟันขาวแบบ In-office teeth whitening
คือการไปทำการฟอกสีฟันที่คลินิกหรือสถานพยาบาลโดยทันตแพทย์นับว่าเป็นวิธีที่ “ปลอดภัยที่สุด ได้ผลดีมากที่สุด และ ใช้เวลาไม่นาน” โดยในปัจจุบันการฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น เป็นวิธีการฟอกสีฟันขาวโดยที่ไม่ทำลายเนื้อฟัน และเห็นผลถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 45 นาที

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากฟอกฟันด้วยระบบแสงเย็น แล้ว ฟันของคุณจะคงความขาวได้นานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย และสำหรับบางคนอาจจะมีอาการเสียวฟันหลังจากทำเสร็จใหม่ๆ ซึ่งในอาการดังกล่าวก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน