วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม)

วีเนียร์ (Veneer) คือ การเคลือบผิวฟันที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันธรรมชาติ ทำให้ มีสีและรูปร่างใกล้เคียงกับฟัน ตัววีเนียร์เองจะมีความบางมากๆ โดยจะติดบริเวณ ด้านหน้าของฟัน แผ่นเคลือบผิวฟันนั้นทำจาก composite หรือ ceramic

การทำวีเนียร์ไม่เพียงช่วยเรื่องความสวยงามของฟันให้สวยงามขึ้น ยังช่วยเรื่องการแก้ไขการเรียงตัวขอฟัน การปิดช่องว่าง รวมถึงการป้องกันปัญหา การทำร้ายผิวฟัน ลดความเสียหาย ที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

นอกจากนี้ วีเนียร์ยังสามารถแก้ไขสีฟันให้มีความขาวได้ตามต้องการ มักนิยมใช้แก้ไขรูปร่างฟันที่ไม่สวย เช่น ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันมีขนาดเล็ก หรือฟันที่ผ่านการอุดแล้วสีไม่เหมือน สำหรับอายุการใช้งานของวีเนียร์ มีอายุอยู่ได้นานมากกว่า 10-15 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ ละคน และเลือกทำกับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญการทำวีเนียร์

 

การเตรียมฟัน วีเนียร์ ศรีราชา พัทยา
ภาพแสดงการเตรียมฟันเพื่อสำหรับการใส่วีเนียร์

 

วัตถุประสงค์ของการทำ Veneer

การทำ Veneer มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยแก้ไขรูปร่างและสีของฟัน ทำให้ฟันเป็นระเบียบสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ เสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว แพทย์อาจแนะนำให้ทำ Veneer ในกรณีต่อไปนี้

ฟันเปลี่ยนสี อาจเกิดจากการรักษาคลองรากฟัน คราบที่ตกค้างจากการใช้ยาเตตราไซคลินหรือยาชนิดอื่น ๆการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณมากเกินไป หรือการอุดฟันด้วยเรซินที่มีสีต่างจากฟันอย่างชัดเจน
ฟันสึกกร่อนหรือชำรุด เช่น ฟันบิ่น ฟันหัก เป็นต้น
ฟันมีรูปร่างผิดปกติ เช่น ฟันไม่สม่ำเสมอกัน มีลักษณะเป็นแอ่ง หรือยื่นออกมาไม่เป็นระเบียบ
ฟันมีระยะห่างมากกว่าปกติ

 

วีเนียร์ พัทยา ศรีราชา
วีเนียร์ (Veneer) คือ การเคลือบผิวฟันที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันธรรมชาติ
วีเนียร์ คราบบุหรี่ พัทยา ศรีราชา
วีเนียร์ปิดทับฟันที่เปล่ยนสีจากคราบบุหรี่
วีเนียร์ เปลี่ยนสีฟัน พัทยา ศรีราชา
วีเนียร์ปิดทับฟันที่เปลี่ยสีจากการได้รับยาบางอย่างตั้งแต่เด็ก

ข้อดีของการทำ Veneer

Veneer เป็นวิธีทางทันตกรรมที่มีข้อดีในด้านความสวยงามและด้านอื่น ๆ ดังนี้

สูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าการครอบฟัน การครอบฟันทั่วไปต้องกรอเนื้อฟันออกไปมากเพื่อให้ใส่วัสดุครอบฟันได้พอดี แตกต่างจากการทำ Veneer ที่จะกรอฟันออกเพียงบริเวณด้านหน้าให้พอดีกับแผ่นเคลือบฟัน
ช่วยให้ฟันดูเป็นธรรมชาติ เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีสีและการสะท้อนแสงที่คล้ายฟันจริงมากกว่า ส่งผลเสียต่อเนื้อเยื่อเหงือกบริเวณโดยรอบน้อยกว่า แผ่นเคลือบฟันที่ทำจากเซรามิกจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อเหงือกบริเวณรอบ ๆ น้อยกว่าการครอบฟันหรือเคลือบฟันด้วยวิธีอื่น ๆ
ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้น นอกจากจะช่วยแก้ไขรูปร่างของฟันแล้ว แผ่นเคลือบฟันชนิดนี้ยังช่วยให้สีของฟันโดยรวมดูขาวขึ้นได้อีกด้วย
วัสดุมีความคงทน แข็งแรง และใช้ได้นาน

 

ข้อเสียของการทำ Veneer

การทำ Veneer อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไป เพราะในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อผู้ที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมด้วยวิธีนี้ได้ เช่น
แก้ไขไม่ได้ เพราะจะต้องมีการกรอเนื้อฟันบางส่วนออกก่อนติดแผ่นเคลือบฟัน
เกิดอาการเสียวฟันได้ง่าย เนื่องจากชั้นเคลือบฟันถูกกรอออก ทำให้ความแข็งแรงของฟันลดลงและส่งผลให้เกิดการเสียวฟันได้ง่าย
มีค่าใช้จ่ายสูง การทำ Veneer มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการตกแต่งฟันด้วยวิธีอื่น ๆ
ซ่อมแซมไม่ได้ หากแผ่นเคลือบฟันเกิดการแตกหักหรือบิ่นจะไม่สามารถนำออกมาซ่อมแซมได้เนื่องจากมีการผนึกเข้ากับฟันอย่างแน่นหนาแล้ว
สีของแผ่นเคลือบฟันอาจไม่เหมือนกับสีฟันจริงเสียทีเดียว ทำให้อาจสังเกตเห็นความแตกต่างได้ และจะไม่สามารถเปลี่ยนสีเมื่อติดเคลือบฟันแล้ว ดังนั้น ควรฟอกสีฟันก่อนทำ Veneer เพื่อให้สีฟันใกล้เคียงกันมากที่สุด
ไม่ได้ช่วยป้องกันฟันผุ เนื่องจาก Veneer เป็นการเคลือบฟันเพียงด้านหน้าด้านเดียว ฟันด้านอื่น ๆ จึงยังเกิดการผุได้ แตกต่างจากการครอบฟันที่ช่วยปกป้องจากการผุได้รอบด้าน
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น มีฟันผุ เป็นโรคเหงือก หรือมีพื้นที่ของเคลือบฟันด้านหน้าไม่เพียงพอต่อการติดแผ่นเคลือบฟันเทียม
ไม่เหมาะกับผู้ที่มีพฤติกรรมนอนกัดฟัน ชอบกัดเล็บ หรือเคี้ยวของแข็ง เช่น ดินสอ น้ำแข็ง หรืออาหารแข็ง ๆ เพราะอาจทำให้เกิดแรงกดที่ฟันจนแผ่นเคลือบฟันเสียหายได้
ขั้นตอนในการทำ Veneer
การทำ Veneer แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

วีเนียร์ เปลี่ยนรูปร่างฟัน
ใช้วีเนียร์เพื่อเปลี่ยรูปร่างฟันให้สวยงามยิ่งขึ้น

การวางแผนการรักษา

การเตรียมฟัน
การใส่เคลือบฟันเทียมชั่วคราว
การใส่เคลือบฟันเทียมถาวร
แต่ละขั้นตอนมีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. วางแผนการรักษา  ขั้นตอนการทำ Veneer เป็นไปตามหลักทันตกรรมขั้นพื้นฐาน คือเริ่มต้นจากการวางแผนการรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับช่องปากและฟันของคนไข้ให้เรียบร้อย ได้แก่ โรคปริทันต์ที่อยู่ในระยะแสดงอาการ ปัญหาการสบฟันและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อการทำ Veneer   ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วการทำ Veneer เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการรักษาปัญหาเกี่ยวกับฟัน ยังมีวิธีอื่น ๆ ให้เลือกใช้ได้เช่นเดียวกัน ก่อนตัดสินใจใช้วิธีนี้ ทันตแพทย์จะสอบถามถึงความคาดหวังจากการรักษาของคนไข้โดยละเอียด และอธิบายถึงข้อจำกัดและความเสี่ยง เช่น คนไข้อาจต้องจัดฟัน ขัดสีฟัน หรือเคลือบฟันก่อนทำ Veneer ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน หรือจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันกับการทำ Veneer เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
  วีเนียร์ปิดช่องว่าง พัทยา ศรีราชา
  ใช้วีเนียร์ปิดช่องฟันห่าง ซึ่งมีความสวยงามกว่าการอุดปิดด้วยวัสดุอุดฟัน
 2. การเตรียมฟัน
  หลังจากขั้นตอนการแจ้งข้อมูลและวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะเริ่มเตรียมฟันของคนไข้ให้เหมาะสมกับการใส่อุปกรณ์เคลือบฟันเทียม โดยทั่วไปแล้ว อาจต้องมีการกรอฟันออกอย่างน้อย 1-2 มิลลิเมตร และอาจปรับแต่งรูปฟันด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ปรับแต่งความหนาให้เหมาะต่อการใส่วัสดุ หรือปรับแต่งให้ฟันมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันซี่ตรงข้าม ปรับสัณฐาน กึ่งกลาง และความล้านเอียงของฟัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาฟันผุ
 3. การใส่เคลือบฟันเทียมชั่วคราว
  เมื่อทำการเตรียมฟันสำหรับการใส่วัสดุเรียบร้อยดีแล้ว ทันตแพทย์จะให้คนไข้ใส่วัสดุเทียมชั่วคราวเพื่อช่วยให้เห็นภาพลักษณะของฟันหลังการทำ Veneer โดยคร่าวว่าเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ ทั้งยังช่วยให้คนไข้เกิดความคุ้นเคยกับการใส่วัสดุดังกล่าว โดยเคลือบฟันเทียมชั่วคราวจะผลิตจากแม่พิมพ์เดียวกันกับเคลือบฟันเทียมชุดจริง และนำมาติดกับตัวฟันด้วยวัสดุทางทันตกรรม แพทย์มักให้ใส่เคลือบฟันนี้จนกว่าจะเห็นว่าเข้ากันได้ดีกับช่องปากและตัวคนไข้เองรู้สึกว่าเคลือบฟันมีความพอดีกับปากแล้ว

  ฟันเตตร้า วีเนียร์ พัทยา ศรีราชา
  วีเนียร์ปิดทับฟันที่มีการสึกกร่อนง่ายและมีสีคล้ำ ซึ่งจากการทานยาบางอย่างตั้งแต่เด็ก
 4. การใส่เคลือบฟันเทียมจริง
  ทันตแพทย์จะนำเคลือบฟันเทียมชุดจริงมาใส่ให้กับคนไข้หลังจากนำเคลือบฟันชั่วคราวออก โดยมีการกรอฟันเพื่อทำความสะอาดเนื้อฟันและกำจัดเศษวัสดุที่ใช้ประสานเคลือบฟันชุดเก่าออก จากนั้นจึงใช้วัสดุติดผสานเนื้อฟันและเคลือบฟันชุดจริงเข้าด้วยกัน แล้วฉายแสงเพื่อให้เนื้อฟันและแผ่นเคลือบฟันติดกันสนิท

ข้อควรระวังหลังการทำ Veneer

คนไข้อาจต้องใช้เวลา 2-3 วันจึงจะคุ้นเคยกับวัสดุเคลือบฟัน และควรตรวจดูให้แน่ใจว่าการทำ Veneer ไม่ส่งผลต่อการกัดหรือเคี้ยวก่อนออกจากสถานทันตกรรม เพื่อให้แพทย์ช่วยแก้ไขความผิดปกติได้ทันท่วงที
แผ่นเคลือบฟันเทียมอาจบิ่นหรือหักได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง เช่น น้ำแข็ง ดินสอ เล็บ เป็นต้น
แปรงฟันและเหงือกให้สะอาด และหมั่นใช้ไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุบริเวณรอบ ๆ
วัสดุเคลือบฟัน Veneer มีอายุการใช้งานเท่าไร ?
โดยทั่วไปแล้ว วัสดุที่ใช้เคลือบฟันจะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-15 ปี แพทย์อาจแนะนำให้คนไข้มาเปลี่ยนวัสดุเมื่อครบกำหนด หากในช่วงที่ยังไม่ครบกำหนดเกิดอุบัติเหตุจนทำให้วัสดุเคลือบฟันเกิดความเสียหาย คนไข้ก็ควรกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

เตรียมฟัน วีเนียร์ ศรีราชา พัทยา
ภาพแสดงการเตรีรยมฟัน สำหรับวีเนียร์

 

ผลข้างเคียงจากการทำ Veneer มีอะไรบ้าง ?

การทำ Veneer มีผลข้างเคียงที่อาจพบได้ คือ

 • วัสดุที่เชื่อมระหว่างเนื้อฟันและแผ่นเคลือบฟันเทียมหลุดออก ทำให้เคลือบฟันเคลื่อนที่ได้
 • แผ่นเคลือบฟันเทียมแตกหรือหัก เนื่องจากการนอนกัดฟัน การกัดและเคี้ยวของแข็ง หรืออุบัติเหตุ
 • สีบริเวณขอบเคลือบฟันเทียมเปลี่ยนไป
 • เกิดฟันผุบริเวณรอบ ๆ แผ่นเคลือบฟัน มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร เนื่องจากแผ่นเคลือบฟันไม่พอดีกับฟัน
 • หากมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามโมเดิร์นสไมล์ คลินิก ทำฟัน ชลบุรี ได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการ