Tag Archives: จัดฟันแฟชั่นฟันล้ม

จัดฟันแฟชั่น อันตราย

จัดฟันแฟชั่น อันตราย จริงหรือ จัดฟันแฟชั่นคือการที่ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันแฟชั่นคือการที่ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ (เน้นให้มองเห็นชัดๆ) เพื่อที่จะมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปาก แต่วัตถุประสงค์หลักๆ ไม่ได้ต้องการจัดฟันจริงๆ เพียงต้องการแค่ว่ามีเครื่องมืออยู่ในช่องปาก เท่านั้น

จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น เสี่ยงถึงชีวิต “การ จัดฟันแฟชั่น” หรือ “การจัดฟันเถื่อน” คือ เป็นการกระทำโดยหมอเถื่อน ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมใดๆ แต่เป็นการพยายามใส่เครื่องมือที่เลียนแบบการจัดฟันของทันตแพทย์ มีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อความสวยงาม หรือความโก้เก๋ ทันสมัยเท่านั้น   ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ จัดฟันแฟชั่น การ จัดฟันแฟชั่น นั้นมักจะใช้เครื่องมือราคาถูก ไม่มีคุณภาพ ปนเปื้อนโลหะหนัก สารตะกั่ว และสีที่เป็นอันตราย อุปกรณ์ไม่ได้ทำให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อแบบมาตรฐานของทันตแพทย์ แม้ว่า แม่ค้าบางแห่งจะอ้างว่า เช็ดแอลกอฮอล์แล้ว แต่การเช็ดแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดได้ การจัดแฟชั่นไม่ใช่ขั้นตอนการจัดฟันที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ การจัดแฟชั่น ทำให้เกิดอันตรายตามมามากมาย เช่น การติดเชื้อโรคต่างๆ ได้แก่ ไวรัส HIV ไวรัส HPV วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และอาจมีเชื้อโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหากลิ่นปาก แผลในช่องปาก ฟันเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ผิดเนื่องจากการที่ถูกลวดดึง โรคเหงือก ฟันโยก ฟันผุ มีโอกาสที่ลวดจะเป็นสนิม จนเกิดการอักเสบติดเชื้อจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ไม่น่าเชื่อว่าในปัจจุบันการ จัดฟันแฟชั่น จะได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าการจัดฟันแฟชั่นมีอันตรายแค่ไหน โดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์จะไม่มีความรู้ในการใส่เครื่องมือ […]