Tag Archives: จัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้

จัดฟันแฟชั่น อันตราย

จัดฟันแฟชั่น อันตราย จริงหรือ จัดฟันแฟชั่นคือการที่ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันแฟชั่นคือการที่ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ (เน้นให้มองเห็นชัดๆ) เพื่อที่จะมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปาก แต่วัตถุประสงค์หลักๆ ไม่ได้ต้องการจัดฟันจริงๆ เพียงต้องการแค่ว่ามีเครื่องมืออยู่ในช่องปาก เท่านั้น