Tag Archives: เหงือกอักเสบ จัดฟัน สีโลหะ

เป็น โรคเหงือกอักเสบ ก็จัดฟันได้ ที่ Modern Smile ทำฟัน จัดฟัน

เป็นโรคเหงือกจัดฟันได้ แต่ต้องรักษา ทำฟัน จัดฟัน

เป็น โรคเหงือกอักเสบ ก็จัดฟันได้ ที่ Modern Smile ทำฟัน จัดฟัน   จบปัญหา  …..  ใครที่เจอปัญหา เป็น โรคเหงือกอักเสบ ก็จัดฟันได้ ที่ Modern Smile ทำฟัน จัดฟัน เรามีทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก คอยดูแลทุกท่าน จัดฟันได้ หายห่วง   เป็นโรคปริทันต์อักเสบ จัดฟันได้ไหม ถ้าอาการไม่หนักมาก และยอมรับได้ว่า การจัดฟันอาจมีข้อจำกัด ก็สามารถจัดฟันได้ แต่ต้องรักษาให้หายก่อน อย่างน้อย 4-6 เดือน จนแน่ใจว่าหายแล้ว และจนประเมินได้ว่า ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก ของตัวเองได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โรคปริทันต์อักเสบ มักรักษาให้หายขาดยาก จำเป็นต้องอาศัยระเบียบวินัยของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ในการรักษาความสะอาดช่องปาก และดูแลเรื่องอาหารการกิน จึงไม่อาจพึ่งการรักษา จากทันตแพทย์เพียงอย่างเดียวได้ แต่ถ้าเป็นโรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงมาก จนทันตแพทย์ไม่แนะนำให้จัดฟัน ก็ไม่ควรฝืน การหาทางเก็บรักษาฟันเอาไว้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 🥴🥴โรคเหงือกภัยเงียบที่ใครๆก็คิดว่าไม่น่ากลัว ละเลยการขูดหินปูนและไม่ได้รับการทำความสะอาดฟันที่ไม่ถูกวิธี จึงส่งผลให้สุดท้ายเป็นโรคเหงือกอักเสบทำให้เกิดโรคที่หัวใจได้อย่างไร..? […]