ความน่าเชื่อถือ

ประสบการณ์

เรามีประสบการณ์ให้บริการลูกค้ามานานกว่า 20 ปี และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน

20 ปี

เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2000

10000+

จำนวนลูกค้า

24

ทีมทันตแพทย์

วิสัยทัศน์

ต้องเป็น คลินิกทำฟันที่ดีที่สุด ในชลบุรี เป็นที่ด้านการให้บริการทันตกรรมทั้ง 3 ด้าน Smart Technology, Smart Dentist, Smart Services

ภารกิจหลัก

คือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการทางทันตกรรมให้ครอบคลุมทุกด้านเป็น คลินิกทำฟันที่ดีที่สุด ในชลบุรี พัฒนางานบริการที่ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับลูกค้า ในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมงานทางด้านบริการให้ดีขึ้นๆไปอีก มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันผลกำไรบางส่วนเพื่อมาแบ่งปันให้กับ ชุมชน ที่อยู่รอบๆ เพื่อความผาสุขของชุมชน มุ่งมั่นที่จะ นอกจากที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยของเสียที่มีมลพิษ แต่ยังจะส่งเสริมให้พนักงานภายในบริษัท เห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด คือ สถาบันครอบครัวไปจนถึงระดับโลก มุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราชาว โมเดิร์นสไมล์ จะมีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านในโอกาสจำเป็นต้องใช้พวกเรา แต่อย่างไรก็ตามการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพฟัน สุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ขอบคุณ ทันตแพทย์ และพนักงาน โมเดิร์นสไมล์ สามารถติดตามเราได้ที่ Modern Smile ทำฟัน จัดฟัน (โมเดิร์นสไมล์ พัทยา)

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.3960

ทพ.วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์ (หน่อง)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เทล อาวิฟ
 • เทคนิกการใช้ Mini Implant ในการจัดฟัน Dentaplex Company
 • Certified Invisalign Provider (ผู้ให้บริการจัดฟัน Invisalign อย่างเป็นทางการ)
 • การจัดฟัน แบบ Invisalign, Align Technology
 • MPPM NIDA
 • เจ้าของ Facebook Page : หมอวิสิทธิ์ สอนจัดฟัน ระบบ AVS in Orthodontics

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.6361

ทพ.เกรียงไกร เกษมทรงธรรม (เอ)

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.จุฬาลงกรณ์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.จุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.จุฬาลงกรณ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.7564

ทพ.ณวัฒน์ แก้วมโน (ต๊ะ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ขอนแก่น
 • ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมทั่วไป) ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน สถาบัน Modern Smile Institute

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.8693

ทพ.กิตติพงษ์ เดชะ (กิต)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
 • ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ม.มหิดล

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.7639

ทพญ.ธวัลรัตน์ เตชะเจริญโรจน์(น้ำ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • ทันตแพทย์จัดฟัน Siam Orthodontic Cente

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.8272

ทพญ.สุจิตรา ไชยสังข์ (อ้อ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.สงขลา
 • ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ม.ขอนแก่น

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน | ท.5667

ทพญ.ศิริรัตน์ วชิรมน (เอ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • Master of science in Orthodontics University of London
 • One Year International Advanced Study Prohram in Orthodontics New York University

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.7828

ทพ.สุกิจ ศุภวรางกูล (กอล์ฟ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ม.มหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.6580

ทพญ.อิศราภรณ์ ยังสูงเนิน (น้ำ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ขอนแก่น
 • การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน ม.ขอนแก่น
 • การใส่ฟันปลอมทั้งปากในผู้สูงอายุ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลมหาราชจ.นครราชสีมา

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.2476

ทพญ.ประไพ จงเสถียร(ไพ)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.13169

ทพ.ณภัทร หรุ่นลี (ตุล)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.16384

ทพญ.กชพร มงคลลิขิต (ใบเฟิร์น)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.12493

ทพญ.พิชญ์ธิดา เอื้อวิบูลย์กิจ (แน็ต)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.รังสิต

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.13354

ทพญ.มนัสชนก เกษมราษฎร์(แฮ็คส์)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.มหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.16857

ทพญ.อัญสิภกรณิ์ ตั้งทวี (กิฟท์)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.รังสิต

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.14667

ทพญ.รุจิรา ซิงห์ (แองเจิ้ล)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.รังสิต

ทันตแพทย์ทั่วไป | ท.14409

ทพญ.วศินี เหลืองวัฒนะพงศ์ (ปิ๊ง)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | ท.7118

ทพญ.พรทิพย์ ฟองเจริญ (มุก)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ม.จุฬาลงกรณ์
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล ม.จุฬาลงกรณ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | ท.10302

ทพ.อานนท์ ท้าวประยูร(นนท์)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก | ท.2479

ทพญ.มาลินี สมิทช์ (มา)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปริทันต์) ม.มหิดล
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาราก | ท.9755

ทพ.พร้อมเทพ ตระกูลวงศ์งาม (พร้อม)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม | ท.5579

ทพ.รัฐพล จงกลรัตน์ (บอม)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
 • ทันตกรรมรากเทียม ม.มหิดล

ทันตแพทย์ฉพาะทางอุดฟันและรากเทียม | ท.9393

ทพ.สุทธินาถ ชมเชย (เบิร์ด)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม University of Frankfurt, Germany

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | ท.5565

ทพญ.สกุลรัตน์ แก้วเขียว (เอ๋)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม. สงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ม. สงขลานครินทร์

ทันตแพทย์เฉพาะทางอุดฟัน | ท.13586

ทพญ.ฐิมาพร บูชากรณ์ (มีน)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ ม.จุฬาลงกรณ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก | ท.16719

ทพญ.ศศิกานต์ ครุฑคำ (นิว)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ม. นเรศวร
 • ปริญญาโท ม. มิหดล

ทันตแพทยเฉพาะทางรักษารากและเอ็นโด I ท.7257

ทพ. นิรันดร โถทองคำ (โอ๋)

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนเเก่น