ขูดหินปูน

หินปูน (Dental Tartar) คือ คราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีนหรือเศษอาหารจนกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหงือก จนทำให้เกิดโรคเหงือกและการสูญเสียฟันตามมาได้

การขูดหินปูน (Dental Scaling) คือ การใช้เครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออกไป เป็นการป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง สัญญาณเตือนว่าถึงเวลาขูดหินปูน คือ เมื่อมีเลือดออกขณะแปรงฟัน มีเลือดออกตามไรฟัน เสียวฟัน

ขั้นตอนการขูดหินปูน

  1. ตรวจสุขภาพฟัน
  2. ขูดหินปูน
  3. ขัดทำความสะอาดฟันด้วยยาสีฟัน
  4. การใช้ไหมขัดฟันโดยทันตแพทย์
  5. บ้วนปาก
  6. เคลือบฟลูออไรด์

การเตรียมตัวก่อนขูดหินปูน

  • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง (บางคนที่ยังควบคุมความดันโลหิตได้ไม่คงที่ เช่น ความดันโลหิตยังสูงอยู่ ทันตแพทย์จะพิจารณาให้รอจนกว่าความดันโลหิตจะคงที่ดีเสียก่อนค่อยนัดมาขูดหินปูนในภายหลัง เป็นต้น
  • กำลังรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ให้ทราบก่อนเพื่อประเมินว่าอยู่ในสภาวะที่จะขูดหินปูนได้หรือไม่ เนื่องจากต้องงดยาละลายลิ่มเลือดก่อนอย่างน้อย 7-10 วันภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำร่วมด้วย ทำความสะอาดช่องปากมาก่อนมาพบทันตแพทย์ เพื่อจะได้สะดวกต่อการขูดหินปูน

การดูแลหลังขูดหินปูน

อาจมีอาการเจ็บที่เหงือกเล็กน้อย 1-2 วัน และอาจมีอาการเสียวฟันประมาณ 1 สัปดาห์ บางครั้งหากมีหินปูนสะสมอยู่หลังขูดหินปูนก็อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บเวลาที่กดหรือมีเลือดออกได้ ซึ่งจะหายไปเองใน 1 วัน แต่ถ้าหากมีเลือดออกและรู้สึกเจ็บติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง